Ιδιωτικό Φροντιστήριο

Συνεργασία με Uclan

UCLan Cyprus   Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο ΑΩ Ανακοινώνει την έναρξη της Συνεργασίας του με το  Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus (University of Central Lancashire, Cyprus). Το UCLAN,  είναι το μόνο Βρετανικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο και για τα προσφερόμενα προγράμματά του μπορέίτε να δείτε ΕΔΩ.

 

Eπίσης και επίσημα είναι το πρώτο ιδιωτικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου που κατάφερε να εγκριθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) ως Ομοταγέςκαι Ισότιμο Ίδρυμα προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης. Επίσης οι Σχολές Επιστήμων, Διοίκησης και Νομικής του εγκρίθηκαν ως ισότιμες με τις αντίστοιχες σχολές των Ελληνικών ΑΕΙ.

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π είναι ο επίσημος φορέας αναγνώρισης τίτλων σπουδών υπαγόμενος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας. Η απόφαση αυτή αποτελεί την επίσημη ιδρυματική αναγνώριση του University of Central Lancashire Κύπρου από τον αρμόδιο φορέα της Ελλάδας που προνοεί την αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων του. Το UCLan Κύπρου είναι το μόνο Βρετανικό ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου που χαίρει Ανώτατης πανεπιστημιακής αναγνώρισης από Κύπρο, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο.