Ιδιωτικό Φροντιστήριο

Συνεργασία με podilates.com

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο ΑΩ, ανακοινώνει τη Συνεργασία του με το κατάστημα ποδηλάτων Ποδηλάτες (podilates.com), στη Λεωφόρο Αγ. Γεωργίου 48Α, 2310 Λακατάµια, 22489848. Οι φέροντες την κάρτα του Ιδ. Φροντιστηρίου ΑΩ, θα δικαιούνται εκπτώσεις ως κάτωθι:

 

1. Για αγορά προιόντων 10%

 

2. ∆ιάφορες Υπηρεσίες 20% 

 

 

 

podilates